Vejlekurset november 2022

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2022

Jacob Lentz:
Low Arousal.

Powerpointpræsentation

Annette Schulz:
Social ulighed i sundhed - og hvad så?

Powerpointpræsentation

Imran Rashid:
 Mærkbarhed -vejen til mere hverdagsglæde og mindre stress.

Powerpointpræsentation

Vejlekurset november 2021

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2021

Andreas Lieberoth:
Gamification-
computerspils pædagogiske potentiale.

Powerpointpræsentation

Johny Gammelgaard:
Husk hjernen, så du ikke taber hovedet!

Powerpointpræsentation

Anders Petersen:
Præstationssamfundet.

Powerpointpræsentation

Pia Callesen
Grib livet - slip angsten

Powerpointpræsentation

Vejlekurset november 2020

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2020

Bodil Burian:
Narrativ børnemindmapping

Powerpointpræsentation
Bilag

Anne Kirketerp:
Fra modstand og mistrivsel til trivsel og foretagsomhed.

Powerpointpræsentation

Christina Schlander:
Compassion på Dagsordenen

Powerpointpræsentation

Anders Petersen:
Præstationssamfundets betydning for mental sundhed.

Powerpoinpræsentation

Vejlekurset november 2019

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2019

Knud Hellborn:
Neuroaffektiv teori og praksis

(Powerpoint mailet til kursusdeltagere 16/12 2019)

Jan Tønnesvang:
Vitaliseringspsykologi og -pædagogik

(Powerpoint mailet til kursusdeltagere)

Helle Overballe Mogensen:
Vredeshåndtering i praksis

Powerpointpræsentation

Jakob Mejlholm:
Mindhelper—mental sundhed for unge på 13-20 år

Powerpointpræsentation

Vejlekurset november 2018

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2018

Louise Klinge:
Relationskompetence

Powerpointpræsentation

Vejlekurset november 2017

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2017

Søren Østergaard:
Ungdomsliv i en præstationskultur...

Powerpointpæsentation

Projekt SKULK:
Inspiration til skoler, lærere og vejledere til håndtering...

Powerpointpræsentation
Metodebog

Lise Andersen:
Hvad er angst?

Powerpointpæsentation

Lissi Glintborg:
Stoppestedet: Angst fylder meget blandt børn og unge.


Vejlekurset november 2016

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2016

Brian Degn Mårtensson:
Konkurrencestaten og Specialpædagogikken

Powerpointpræsentation

Gry Bastiansen:
Bombekursus

Powerpointpræsentation

Helle Overballe Mogensen:
Med Hjernen i Skole

Powerpointpræsentation

MILIFE:
Unge og Stress

 

Vejlekurset, november 2015

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2015

Micki Sonne Kaa Sunesen:
Mediated Learning Experience

Powerpointpræsentation

Camilla Obel & Maria Dressler:
DIAMANTFORLØBENE
Et vredeshåndteringsprojekt udviklet sammen med
Rødovre kommune

Powerpointpræsentation

Jens Wilbrandt:
Neuroguide

(Powerpoint ikke længere tilgængelig)

Vejlekurset, november 2014

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2014

Niels Peter Rygård:
Undervisning og organisering af arbejdet med børn med svære socio-emotionelle vanskeligheder

Powerpointpræsentation
Inklusion i praksis efter reformen...
TRYG BASE scoringskort
3 dimensioner mellem mennesker

Anne Linder:
Livsduelighed – om betydning af relationel vitalitet, engagement og god atmosfære

Powerpointpræsentation

Irene Oestrich:
Selvtillid og selvværd

Powerpointpræsentation

Vejlekurset, november 2013

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2013

Helle Rabøl:
Fællesskabende Didaktikker i læringsrummet

Powerpointpræsentation

Fællesskabende didaktikker i klasseværelset - hvordan?

Powerpointpræsentation

Mads Babs & Lene Milling:
Styrkekort - Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer

Powerpointpræsentation

Mia Herskin:
Mindfulness i klasserummet

 

Ulrik Lind Christiansen:
Coaching i samtalen med elever, forældre og kollegaer

Powerpointpræsentation

Anne Skare Nielsen & Henrik Good Hovgaard:
Oversæt fremtidens udfordringer til nye egenskaber og forpligtende fællesskaber

Powerpointpræsentation 1

Powerpointpræstentation 2

 

Vingstedkurset, november 2012

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2012

Kjeld Fredens:
Kulturel intelligens

(Powerpoint ikke længere tilgængelig)

Berit Hertz:
Anerkendelse i børnehøjde

Artikelsamling pdf

Inge Brink Nielsen:
Samarbejdsbaseret problemløsning med udfordrede og udfordrende børn

(Powerpoint ikke længere tilgængelig)

 
"Børn opfører sig ordenligt, hvis de kan." pdf
Socialpædagogen 24/09 pdf

Nigel Thomas:
IKT - iPad’ens indtagen i det specialpædagogiske arbejde.

Powerpointpræsentation pdf

Vingstedkurset, november 2011

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2011

Specialpaedagogik.dk

Powerpointpræsentation ppt

Susan Tetler

Powerpointpræsentation ppt

Peter Eichen

Powerpointpræsentation ppt

Jørgen Riber

Præsentation pdf

Peter Westmark

Powerpointpræsentation pptx

Lene Milling Wadstrøm

(Materialet ikke længere tilgængeligt)

Brian Degn Mårtensson

Powerpointpræsentation ppt

Vingstedkurset, november 2010

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2010

Dorte Marie Søndergaard

Powerpointpræsentation ppt

Jens Demalieth

Powerpointpræsentation pdf

Vingstedkurset, november 2009

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2009

Bobby Zachariae

Powerpointpræsentation pdf

Vingstedkurset, november 2008

Materialer fra oplægsholdere/instruktører 2008

Erik Sigsgaard

Overheads pdf

Niels Egelund

Powerpointpræsentation ppt

Edvard Befring

Powerpointpræsentation ppt

Workshop gruppe 1: Anerkendende Pædagogik

081105 GI pdf
MacLeans model af den tredelte hjerne doc
Model af hjernen og forsvarsmekanismer doc

Workshop gruppe 2: Det fysiske undervisningsmiljø

Powerpoint Slideshow pps

Workshop gruppe 3: Relationers betydning...

Powerpointpræsentation ppt

Workshop gruppe 5: Ungdomsuddannelse for unge med...

Overheads pdf

Copyright ©Danmarks Specialpædagogiske Forening - kontakt Webmaster: info@specialundervisere.dk