Indkaldelse til generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening fredag den 17. november 2023 kl. 16.00 Sixtus Sinatur Hotel & Konference, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
6. Meddelelser fra udvalg
7. Valg:

  3 bestyrelsesmedlemmer
  1 revisor
  Revisorsuppleant

 8. Eventuelt

Referat af generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening
den 17. november 2023 på Sixtus Sinatur Hotel & Konference, Middelfart.

Referat (pdf)

Referat af generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening
den 2. november 2022 på Vejle Center Hotel , Vejle

Referat (pdf)

Referat af generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening
den 3. november 2021 på Vejle Center Hotel , Vejle

Referat (pdf)

ReerReferat af generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening
den 11. november 2020 på Vejle Center Hotel , Vejle

Referat (pdf)

Referat af generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening
den 6. november 2019 på Vejle Center Hotel , Vejle

Referat (pdf)

Referat af generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening
den 14. november 2018 på Vejle Center Hotel , Vejle

Referat (pdf)

Referat af generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening
den 8. november 2017 på Vejle Center Hotel , Vejle

Referat (pdf)

Referat af generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening
den 9. november 2016 på Vejle Center Hotel , Vejle

Referat (pdf)

Referat af generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening
den 4. november 2015 på Vejle Center Hotel , Vejle

Referat (pdf)

Referat af generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening
den 5. november 2014 på Vejle Center Hotel , Vejle.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
6. Meddelelser fra udvalg
7. Valg:

  Formand
  2 bestyrelsesmedlemmer
  Suppleant til bestyrelsen
  1 revisor
  Revisorsuppleant

8. Eventuelt

Referat

Til stede: Bestyrelsen: Steen Polk, Jens Demalieth, Tina Reimann, Kai Pedersen, Pernille Skytte samt 8 medlemmer

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Steen Polk - valgt

Dagsorden lagt ud på hjemmesiden i god tid - erklærer generalforsamlingen lovlig

Referent - Pernille Skytte - valgt

2. Bestyrelsens beretning

Formand Steen Polk byder velkommen, selve beretningen er vedhæftet som fil og uddelt i papirformat til generalforsamlingens deltagere.

Beretningen godkendt

3. Regnskab

Fremlagt af kasserer for 2013 Pernille Skytte - Morten Steno Hansen er dette år regnskabsfører - Regnskabet er ikke blevet revideret grundet tidspres og regnskabsfører/kasserer/revisor har ikke kunne finde en dato - regnskabet forelægges derfor igen på enten en ekstra ordinær generalforsamling eller på næste generalforsamling 2015.

Regnskabet forelægges igen på næste generalforsamling 2015 - besluttet Regnskabet blev foreløbigt godkendt.

Budget for 2015: der skal budgetteres med aktiviteter til at værge nye medlemmer og herfor skal der lægges en strategi.

4. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår

Forslag fastholde kontingentet for 2015 til

Alm: 475 kr.
Par: 495 kr.
Studerende og pensionister: 350 kr.
S81: 260 kr.
Ægtepar S81: 340 kr
Institutioner: 590 kr.

Besluttet.

6. Meddelelser fra udvalg

Ingen meddelelser

7. Valg:

Formand: Steen Polk genopstiller - valgt
Tina Reimann - genopstiller - valgt
Marianne Viby Nielsen -genopstiller - valgt

1 Suppleant til bestyrelsen -
Stine Adelborg - valgt

Revisor 2014

1 Revisorplads ledig: Ole Stoffregen stiller op - valgt som revisor - 2 år

Ole har ikke givet skriftlig tilsagn, dette problematiseres af Kai Pedersen at der ikke er givet tilsagn, men ingen andre stiller op.

Morten Steno - valgt 2013 som revisor -2 år

Revisorsuppleant: Mette Friedrichsen - valgt

8. Eventuelt

Nej

Mødet er hævet, og tak for god ro og orden

Copyright ©Danmarks Specialpædagogiske Forening - kontakt Webmaster: info@specialundervisere.dk