Tidsskriftet Specialpædagogik

Udgives af interessentselskabet Specialpædagogik, der består af Danmarks Specialpædagogiske Forening og Danmarks Lærerforening.

Tidsskriftet udkommer seks gange om året og bringer artikler og andet stof med relation
til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for småbørn, folkeskoleelever og voksne.

Specialpædagogik ønsker med de bragte artikler at skabe et forum for synspunkter i den specialpædagogiske debat.

Tidskriftet udsendes til medlemmer af Danmarks Specialpædagogiske Forening og tidligere medlemmer af Speciallærerforeningen af 1981. Tidsskriftet udsendes endvidere til abonnenter, der ikke er medlem af ovennævnte foreninger.

Læs mere på tidsskriftets hjemmeside: www.tidsskriftetspecialpaedagogik.dk

 

 

Copyright ©Danmarks Specialpædagogiske Forening - kontakt Webmaster: info@specialundervisere.dk